google-site-verification=RTh_bydlSBUUMS0ircyMn0Nw16pSsrdkppsv7Dvb_Ks
top of page

גישה בת שלושה שלבים המאפשרת לאינדיבידואל, להכיר ולבחון את צירוף הייחודי של המרכיבים ההכרחיים לו כדי להיות מאושר.

הגדרות:

תחושת האושר –  היא התחושה הטובה העולה מעצמה וממלאת את האדם, כאשר הוא שלם עם עצמו, ועם הסובב אותו. זוהי תחושה של הרמוניה.

האדם מרגיש שלם עם עצמו, כאשר הוא עושה את הדבר הנכון עבורו (שתואם את תפישת העולם שלו).

ולהפך, אם יעשה דבר שאינו נכון עבורו, יצוצו תחושות אחרות כגון: חרטה, כעס, החמצה, טרדה וכד', שיאמללו אותו. לדוגמא:

 (דוגמא פשוטה מחיי היום יום) 1. אדם ממהר לצאת מביתו בדרכו להצגה. שכנו מבקש           

               עזרה להניע את רכבו. הוא יודע שאם יעזור לשכנו, יאחר להצגה.

               אם חש לאחר מעשה תחושה טובה שהוא שלם עם מעשיו, סימן שעשה את הדבר

               הנכון עבורו.

               אם לאחר מעשה חש בתחושת החמצה או חרטה, שאלו הן תחושות שאינן טובות,

               אזי כנראה שלא עשה את המעשה הנכון עבורו.

               (לעיתים שתי האפשרויות אינן נכונות עבורו, ועליו למצוא דרך ביניים אחרת).

          2. עולות באדם מחשבות טורדניות, או תחושות רעות אחרות, הפוגעות בתחושה שהוא שלם עם                 עצמו. (מחשבות אלו בדרך כלל עולות שלא מבחירה).

              אם הוא מצא דרך שמתאימה לו לפתור את הטרדות: באמצעות פעולה אקטיבית,

              או בהבנת פן נוסף של המציאות שהיה מוסתר מעיניו, וכתוצאה מכך המחשבה  

              מתפוגגת, אזי התחושה הטובה שהוא שלם עם עצמו תחזור מאליה, וזהו סימן שעשה

              את הדבר הנכון עבורו.

              אם נותר עם הדברים המטרידים אותו, אזי כנראה שעדיין לא עשה את הדבר הנכון

              עבורו, והוא נשאר באומללותו.

              לעיתים מעורבות טרדות שונות, שיש לפתור כל אחת מהן בנפרד, כדי להגיע לתחושה הטובה.

              דוגמאות לטרדות: עניין כלכלי, עניין בריאותי, חסר בזמן פנוי, תחושת עלבון, תחושת

              החמצה וכד'.

צירוף המרכיבים ההכרחיים לתחושת האושר – אוסף הנושאים ההכרחיים לתחושת האושר והשונה מאדם לאדם. אם יפעל בתאום להם, כנראה שיעשה את הדבר הנכון עבורו. 

דוגמאות למרכיבים: הנאה, הכרת תודה, חברים, בריאות, אתגרים וכד'. 

אושר אישי – מתייחס לצירוף המרכיבים, ההכרחיים לתחושת האושר, השונים מאדם לאדם. צירוף המרכיבים הזה, עשוי להביא אותו לתחושה שהוא שלם עם עצמו, אם יפעל בתאום להם. כתוצאה מכך תחושת האושר תגיע אליו מאליה.

אושר קולקטיבי –מתייחס למרכיבים המומלצים לכלל האוכלוסייה כדי להגיע לתחושת האושר. המלצות אלו מסתמכות על מחקרים שנעשו בקרב קבוצות באוכלוסייה. במחקרים אלו נאסף הידע באמצעות סקרים ושאלונים, וההמלצות הן מהממוצעים שמתקבלים.

                             ___________________________________________

מקורות הכוח הפנימי

הקלפים: "3 צעדים לאושר" מעלים את המודעות ומחברים אותנו למקורות הכוח הפנימי.
אלו הם אותם המקומות שמהם אנו שואבים כוחות להתמודד.
כאשר יש לנו כוחות להתמודדות, תחושת האומללות מתחילה להתפוגג, ותחושה טובה
מתחילה לתפוס את מקומה - זוהי תחילתה של תחושת האושר.
לתחושת האושר מרכיבים השונים מאדם לאדם, וכל אחד מהם הוא מקור לכוח פנימי.
כדי שתהליך זה יקרה, עלינו להכיר מהם מרכיבי האושר הייחודיים לנו, שמהם נוכל
לשאוב את הכוחות להתמודד.
ערכת הקלפים הינה כלי ייחודי שפותח לסייע לתהליך זה.
התהליך מבוסס על גישת,EPI (Emotion, Personal view, Insight)
הנמצאת בעולם הפסיכולוגיה החיובית, מדעי האושר
ובעולם קידום הרווחה הנפשית - ה-.well-being


 

 אומל בגן עדן, איך להיות מאושר, 3 צעדים לאושר, קלפי מודעות, קלפים לשיחה 

רומן פילוסופי אודות זוג המתמודד ולומד איך להיות מאושר, ספר בנושא האושר

bottom of page