google-site-verification=RTh_bydlSBUUMS0ircyMn0Nw16pSsrdkppsv7Dvb_Ks
top of page
אפשרויות הנחייה נוספות

7 אפשרויות הנחיה

וכיוונים נוספים לשיח באמצעות התמונות:

 

אפשרויות א'-ד':  לשיח דינמי ומעמיק

התמונות נוגעות בעולם האינטואיטיבי-רגשי, ולכן ניתן באמצעותן לפתוח פתח לזיכרונות, למחשבות ולרגשות שונים. כל תמונה ועולמה הייחודי. ניתן להשתמש בתמונות כדי לגעת בנושא תחושת האושר או בנושאים אחרים ללא כל נושא מכוון. רק התמונות עצמן מכוונות את השיח.


המטרות הן: להכיר את החלק הפחות רציונלי שלנו, שפעמים רבות משפיע על תפישותינו ועל בחירותינו, גם מבלי שנעשה זאת במכוון. לזמן שיח מקרב מכיוון חדש. להכיר את החברים לקבוצה. לחבר ולהתחבר זה לזה.

 
מומלץ לבחור מתוך השאלות המנחות שאלה אחת או שתיים בלבד. כל שאלה מזמנת דגש אחר לשיח. הבחירה באיזו שאלה להתחיל את הסבב משמעותית. כדאי לשים לב מהו המיקוד שאליו מפנה שאלת ההנחיה את המשתתף, ולפיו לבחור את השאלה שאותה נבחר לשאול.

 

בכל אחת מ – 4 אפשרויות ההנחיה שלהלן ייערך סבב שבו כל משתתף המעוניין בכך יתייחס לשאלה/שאלות שיבחר או שנבחרו על ידי המנחה (תלוי בקבוצה שבה מדובר).
חברי הקבוצה יונחו להקשיב ולהתייחס לדברים הנאמרים בקבוצה ללא שיפוט וללא ביקורת. רק ממקום אוהד, אמפתי וקשוב. להקשבה כשלעצמה תפקיד משמעותי ביצירת הכרות וקרבה בין המשתתפים.

 

אפשרות א': מאפשרת לגעת בדגשים שונים בנושא תחושת האושר.

ההנחיה: כל משתתף בוחר 2 תמונות שמבטאות בעיניו תחושה של אושר.

שאלות מנחות בדגשים אחרים לתמונות הנבחרות על ידי המשתתפים:

 • מה מוצא חן בעיניך בתמונה ...

 • למה את/ה הכי מתחבר/ת בתמונה...

 • איזה סיפור יכולה התמונה לספר...

 • מה משמעותי בתמונה בעיניך...

 • איזו כותרת היית נותן לתמונה...ומדוע?

 • עד כמה מבטאת התמונה תחושה של אושר בעיניך בסולם של 1-10?

      מה היית מוסיף/ה לתמונה כדי שהדרוג יהיה גבוה יותר בעיניך?

 

אפשרות ב': מאפשרת לגעת בדגשים שונים בנושא תחושת האושר – והתחושות הרחוקות מתחושת האושר.

אפשרות זו מתאימה למנחה מקצועי בלבד, שכן היא פותחת פתח לשיח על תחושות, מחשבות, חוויות וזיכרונות שעלולים להיות לא פשוטים עבור חלק מהמשתתפים. יש צורך ביד מכוונת על מנת לא להשאיר נושאים פתוחים לא מטופלים.

ההנחיה: בחר 2 קלפים: קלף אחד – שמבטא תחושה של אושר עבורך....
קלף שני - שהוא רחוק מתחושה של אושר עבורך...

 השאלות המנחות:

קח לך דקה או שתיים והתבונן מקרוב בתמונות שבחרת.

 • מה מבטא בתמונה שבחרת תחושה של אושר עבורך...?

       ומה מזכירה לך התמונה הזו? (סיטואציה, אדם, מקום, הרגשה, מחשבה...)

 • מה רחוק מתחושה של אושר בתמונה השנייה שבחרת...?

      ומה מזכירה לך התמונה הזו? (סיטואציה, אדם, מקום, הרגשה, מחשבה...)

*השאלה המנחה הזו מאפשרת לרגשות של לחץ, עצב, כעס וכד' לעלות לשיח. אין להעלות אותה אם אין תנאים של קשב מלא מצד כל חברי הקבוצה, אמפתיה ומסוגלות להתמודד עם קשיים שמעלה חבר לקבוצה. ניתן ללמוד רבות ממצבים אלה על עצמנו. מה מחזק אותנו ומה מחליש? ואיך להתמודד גם במצבים קשים ומלחיצים.

 • חובה לשים דגש על:
  מה נתן לך כוחות במצב הזה?

 • מה/מי יכול לעזור/עזר לך במצב הזה?

 שאלות אלה מחברות את המשתתף לכוחות שלו או לכוחות שיכולים לסייע בידו.
 

אפשרות ג': התמונות מעוררות לשיח על חוויות בנושאים שונים, ומאפשרות להתחבר לכל נושא שהמשתתפים נוגעים בו, לא בהכרח נושא תחושת האושר.

ההנחיה היא: בחר תמונה אחת שאתה מתחבר אליה...
                   או בחר תמונה שמוצאת חן בעיניך...שמדברת אליך...

השאלות המנחות (מומלץ למנחה לבחור מתוכן שאלה אחת או שתיים):

קח לך דקה או שתיים, והתבונן מקרוב בתמונות שבחרת.

 • למה את/ה הכי מתחבר/ת בתמונה...

 • מה משך את תשומת ליבך בתמונה...

 • מה מזכירה לך התמונה (סיטואציה, אדם, מקום, הרגשה, מחשבה...)

 • איזה סיפור יכולה התמונה לספר...

 • מה משמעותי בתמונה בעיניך...

 • איזו כותרת היית נותן לתמונה...

 

אפשרות ד': ניתן לגעת גם בנושא תחושת האושר וגם בנושאים אחרים תוך שימת לב לדגשים בשאלות ההנחיה.

ההנחיות: מניחים את קלפי התמונה כשהם הפוכים, המשתתפים אינם רואים את התמונות.

כל משתתף בוחר לעצמו באקראי קלף מהחפיסה, ומתבונן מקרוב בקלף שהגיע לידיו.

ניתן להחליף את הקלף, אם ממש מרגישים צורך בכך, אך כדאי לתת לעצמנו קצת זמן להיות עם הקלף ולראות לאן הוא לוקח אותנו כשאנו מתייחסים לשאלות...אולי הוא יוביל למקום חדש, לא צפוי...

המשתתף שמתחיל מראה לקבוצה את התמונה, ומשתף במחשבותיו תוך התייחסותו לשאלות.
 
ניתן לבחור מראש שאלה לקבוצה או להעלות את השאלות על הכתב (להדפיס מעין דף שאלות שיעבור ממשתתף למשתתף), ולתת למשתתף אפשרות לבחור לאיזו שאלה ברצונו להתייחס.

 • התבונן מקרוב בתמונה, ותאר את האווירה/התחושה שעוברת אליך דרך התמונה...מה התמונה אומרת לך...

 • מה מוצא חן בעיניך בתמונה ...ומה פחות מוצא חן בעיניך בתמונה...

 • מה מזכירה לך התמונה (סיטואציה, אדם, מקום, הרגשה, מחשבה...)

 • איזה סיפור יכולה התמונה לספר...

 • מה משמעותי בתמונה בעיניך...

 • איזו כותרת היית נותן לתמונה...

(כיוון שהמשתתף לא בחר את התמונה, אלא התמונה הגיעה אליו, "בחרה אותו" ,ניתן להתייחס גם למה לא מצא חן בעיניו בתמונה ולמה הוא פחות מתחבר. השיח יכול להיות מועשר גם מההתייחסות לפן הזה. כדאי במקרה כזה לאפשר לקחת קלף תמונה נוסף, ולנסות לראות אם החיבור אליו הולם יותר, ואם הוא מתאים יותר למשתתף כדי לגעת בזיכרונות , במחשבות וברגשות ממקום מחובר ונוגע יותר).

המשתתפים האחרים מקשיבים וחולקים עם חברם את חוויותיו.

קלף השאלות עובר למשתתף הבא שמתייחס לשאלות על פי בחירתו האישית...וכך כל אחד מהמשתתפים.

 בסיום הסבב הראשון ניתן לקיים סבבים נוספים עם תמונות חדשות שמביאות איתן חוויות אחרות ושונות.

 

אפשרויות ה'- ז': לפעילות חברתית קלילה

המטרה היא: לזמן אוירה נעימה, חיובית ומקרבת בין המשתתפים.

 

אפשרות ה': איחולים, פירגונים ומסרים חיוביים.

ההנחיות: פורשים את הקלפים כשהם גלויים. כל משתתף בוחר קלף שבאמצעותו יאחל/יעביר מסר חיובי לחבר הקבוצה שחוגג אירוע או כפעילות של העברת מסרים חיוביים בתחילתן או בסיומן של פעילויות שונות.

לדוגמא: במסיבת יום הולדת: מה היית מאחל/ת לבעל/ת יום ההולדת. בחר/י קלף שמבטא את הברכה, וברך/י אותו/ה באמצעותו.

במסיבת רווקות/רווקים: מה היית מאחל/ת לחברך/תך שעומד/ת להינשא. בחר/י קלף שמבטא את הברכה, וברך/י אותו/ה באמצעותו.

איחולים לשנה החדשה – במשפחה, בין חברים ובמקומות עבודה: מה אני מאחל לעצמי/לצוות/לנו....לשנה החדשה. בחר/י קלף שמבטא את איחולך, ושתף את החברים.

מסרים חיוביים ואיחולים גם עבור עצמנו: מה אני מאחל לעצמי....כל אחד בוחר קלף שיש בו משהו שהיה מאחל לעצמו, ומשתף את הקבוצה בבחירתו.

 

אפשרות ו': סיפור קבוצתי – פעילות מגבשת ומחברת.

ההנחיות: פורסים את הקלפים כשהם גלויים. כל משתתף בוחר קלף.
המשתתף הראשון מניח את הקלף במרכז השולחן ומספר במשפט או במספר משפטים את סיפור הקלף כפי שהוא רואה אותו. המשתתף השני מניח את הקלף שלו לצד הקלף הראשון, ומספר את  סיפור הקלף שלו, כך שימשיך את הסיפור, וכך הלאה....עד שנוצר סיפור קבוצתי. ניתן לחזור ולבחור תמונה נוספת ולהמשיך באותו הסיפור או לבחור להתחיל סיפור קבוצתי אחר עם קבוצת הקלפים החדשה.

ניתן לקיים אותה פעילות כשהקלפים אינם גלויים, וכל משתתף מקבל לידיו קלף אקראי.

 

 

אפשרות ז': אסוציאציות – פעילות מגבשת ומחברת.

פורשים את הקלפים כשהם גלויים על השולחן.
המשתתף הראשון חושב על מילה/ מושג/ פתגם/ צירוף מילים ואומר אותו בקול לקבוצה.
לאחר שאמר את המילה שלו לקבוצה, כל משתתף חושב על אסוציאציה שמתקשרת לאותו מושג , או על משמעותו עבורו ,ואז בוחר קלף אחד שמזכיר לו  את האסוציאציה, המשמעות או משהו שקשור למילה/ מושג/ פתגם שנאמר על ידי חברו, ולוקח אותו  לידיו.
כעת, כל משתתף מספר מה בקלף שלקח הזכיר לו את האסוציאציה שהייתה לו או את משמעות המילה/ צירוף מילים/ פתגם. זה יכול להזכיר: מילה אחרת, מושג אחר, אדם, סיטואציה, מקום, מחשבה, הרגשה, משהו דמיוני או כל דבר אחר שהמשתתף נזכר בו ושהוא מתקשר בעיניו למילה/מושג שנאמרו. עוברים למשתתף הבא...וכך הלאה.
לדוגמא: בחרתי לומר: ציפור עפה או ממעוף הציפור.
ראשית, כל  משתתף חושב על איזה מושג, מקרה, אדם או הרגשה מזכירים לו צירוף המילים: "ציפור עפה". זה יכול להיות: חופש, מעבר מקום, יכולת מיוחדת, נטישה, חוסר יציבות, מקומות חדשים, לראות דברים מפרספקטיבה אחרת ....יכול להזכיר למישהו אדם שמגדל ציפורים, צפר שעוקב אחר דרך חייהן או מקרה שקרה שבו ציפור בחרה להקים קן על חלונו...או כל דבר אחר...
לאחר מכן המשתתף בוחר תמונה שמזכירה לו את האסוציאציה שהייתה לו, המשמעות שהיא עבורו או בוחר תמונה שמזכירה לו בדרך אחרת המילה או המושג שנאמר.

עכשיו הוא מספר לקבוצה מה מזכיר לו המושג, ואיך התמונה שבחר מתקשרת לאסוציאציה שהייתה לו.

 


אפשרויות הנחיה

וכיוונים נוספים לשיח באמצעות קלפי הציטוטים:
החלפת רעיונות ותפישות עולם בין המשתתפים.

 

 

קלפי הציטוטים מייצגים רעיונות ותפישות עולם.
כל אחד מהם מזמין לשיח על רעיון/תפישת עולם שונה. שיח כזה יכול להתאים לקבוצה שמתעניינת בתפישות עולם שונות, ולקבוצה בתהליכי היכרות בדרגות שונות, שכן השיח אודות התפישות השונות יוצר קרבה מחד ומעלה מחשבות מכיוונים שונים מאידך. לעיתים מה שנראה ברור ומובן מאליו מקבל משמעויות חדשות כשניתנות זוויות התבוננות והשקפות מכיוונים שונים.

 

 

אפשרות א': שיחה בנושא/במושג שבו עוסק הציטוט.

באפשרות זו, לפני ההתייחסות לקלפי הציטוטים מתייחסים לנושא (למרכיב).

לדוגמא: הנושא של מרכיב 1 הוא הנאה.

עוצרים לרגע ומנסים לחשוב:

מהי הנאה בעיני? (באותו אופן לגבי כל אחד מהנושאים: מהי תחושת ביטחון בעיני? מהו סבל בעיני? מהו זמן פנוי בעיני? מהו עניין/ידע רב בעיני? מהו חופש בעיני? / מהי עצמאות בעיני? מהו אתגר בעיני/ מהי מטרה בעיני? מהו כוח בעיני?/ מהי השפעה בעיני? / מהו פרסום בעיני?....)

מהי תפישת עולמי בנושא ההנאה?

אילו שאלות היה מעניין אותי לבחון בנושא ההנאה?

מהן ההנאות שלי? ממה אני נהנה יותר? וממה פחות?

עד כמה חשובה ההנאה לחיים בעיני?

לאחר הדיון במושג, ניגשים לציטוטים באותו הנושא.

 

 

אפשרות ב': הדיון מועשר באמצעות זוויות הסתכלות שונות שמביאה איתה כל שאלה.

הרעיון באפשרות זו הוא שמתייחסים לציטוט אחד, כשלכל משתתף ניתנת שאלה אחרת המופנית לאותו הציטוט. 

 • מניחים את חפיסת קלפי הציטוטים כשהם הפוכים.

 • מדפיסים את השאלות כך שכל שאלה על דף נפרד.

 • כל משתתף מקבל דף נפרד עם שאלה אחרת באופן אקראי.

 • המשתתף הראשון יבחר לעצמו קלף ציטוט אחד מהחפיסה.

 • המשתתף יקריא לקבוצה את הציטוט וישתף במחשבותיו תוך התייחסות לשאלה שבידו. 

 • המשתתפים האחרים מוזמנים להתייחס, ולהחליף דעות  בכל שלב.

 • עוברים למשתתף הבא שמתייחס לאותו הציטוט באמצעות שאלה אחרת שקיבל.

 • בסיום הסבב, ניתן לבחור ציטוט אחר, ולקיים תהליך דומה.

 

רשימת שאלות אפשריות להתייחסות:

 • לאלו מהדברים שבציטוט את/ה מתחבר/ת,  ולאלה מהדברים אינך מתחבר?

 • מה בציטוט דומה לתפישת העולם שלך? ובמה תפישת עולמך שונה?

 • מהם הדברים החשובים והמשמעותיים בעיניך הבאים לביטוי בציטוט?

 • מה הציטוט מזכיר לך?

 • מה היית רוצה לאמץ מהציטוט?

 • מה היתרונות והחסרונות של חיים על פי תפישת העולם שבאה לידי ביטוי בציטוט.

 • עד כמה/איך הדברים ניתנים ליישום בחיי היום-יום בעיניך?

 • איך ייראה אורח-חיים של אנשים שחיים ברוח הדברים המצוטטים?

 • אילו היית חי בהתאם לרוח הציטוט, האם חייך היו משתנים לטובה? לרעה?

 

גרסה מקוצרת לאפשרות ב':

ניתן  למקד את השיח בשאלה אחת או שתיים במקום לחלק את השאלות בין המשתתפים.
 

אפשרות ג': הרחבת השיח באמצעות קלפי ההרחבה

באפשרות זו עושים שימוש בקבוצת קלפי צעד 2 ובקבוצת קלפי ההרחבה.

בוחרים את אחד הנושאים (המרכיבים) שבו מעוניינים לקיים את השיח.

מוציאים את הקלף בנושא המבוקש מקבוצת קלפי צעד 2 ומקבוצת קלפי ההרחבה,

לדוגמא: צעד 2, מרכיב 1, הנאה
           הרחבה, מרכיב 1, הנאה

מניחים את שני קלפי הציטוט, זה לצד זה, במרכז השולחן, כשהם גלויים, ומקריאים את הכתוב בהם.

 כל משתתף מוזמן להתייחס לאחת או יותר מהנקודות הבאות:

 • איזה מהציטוטים קרוב יותר לתפישת עולמך? במה?

 • לאיזה מהציטוטים אתה מתחבר יותר? ולאיזה פחות? מדוע?

 • מהם הדברים החשובים והמשמעותיים בעיניך הבאים לביטוי בציטוטים?

 אומל בגן עדן, איך להיות מאושר, 3 צעדים לאושר, קלפי מודעות, קלפים לשיחה 

רומן פילוסופי אודות זוג המתמודד ולומד איך להיות מאושר, ספר בנושא האושר

bottom of page